Kommentar

Systematiske diagnoser kan forhindre eller begrense feil

Bassøe Carl-Fredrik
Daglig leder Ekvimed AS
Interessekonflikt:  Ja

Systematiske diagnoser er viktige for naturlig og kunstig medisinsk intelligens. Ta en systematisk diagnose som «Bakteriell cystitt». Den betyr åpenbart «blærekatarr» forårsaket av bakterier. Men den kunne fortalt mye mer. Etiologien «Bakteriell» er uklar, så diagnosen er ikke helt presis. Det ville være bedre med etiologien «E. coli». Det kan også være noe uklart med organet «cyst» som også kunne henvise til galleblæren, men det er lite sannsynlig, fordi de fleste benytter termen «kolecyst» i stedet. «Cyst» henviser ikke til «cyster», fordi diagnosen da ville mangle henvisning til en kroppsdel, og ville derfor være usystematisk.
En annen uklarhet er endelsen «itt». Den kan henvise til den mikrobiologiske etiologien, men brukes også for å angi inflammasjon og immun reaksjon (IR) som er endogene og henhører til patogenesen. I vårt eksempel ville vi påvise neutrofile granulocytter i urin som gir oss en immun reaksjon type 3 (IR3). Diagnosen kan forbedres til «E. coli cystitt IR3» som i tillegg viser at etiologien passer overens med patogenesen. Det er nylig vist at formelen d:=e&o&p som konstruerer diagnoser (d). Her e=et etiologisk agens, for eksempel e='E. coli ', o er en kroppsdel - her o='cyst' og patogenesen er p='itt IR3' (1).

Litteratur:

1. Bassøe C-F. A clinical model III: Universal diagnosis syntax. Ekvimed. 2019.

Published: 22.09.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media