Kommentar

Mer rammefinansiering og en ny styringsmodell basert på tillit

Tore Christiansen
Politisk engasjert
Interessekonflikt:  Nei

Det finnes gode alternativer til New Public Mangement. Helseforetakene skal ikke styres som om de var kommersielle foretak. Vi trenger en tillitsreform, mer rammefinansiering og mindre innsatsstyrt finansiering. Vi må slutte å bruke store summer på å kjøpe kapasitet i private foretak når våre offentlige sykehus ikke leverer innen fristen, og i stedet bruke de midlene på å øke kapasiteten ved de offentlige sykehusene. Det er enklere å forholde seg til kun planlagt behandling, de offentlige sykehusene skal ha akuttberedskap, de skal drive utdanning og de får oftest ansvaret for de mest krevende pasientforløpene. Partiet Sentrum har tatt disse utfordringene – og utfordringene ved fastlegeordningen – på alvor. Det er omtalt i vårt partiprogram, for de som er interessert i å lese mer.

Published: 01.09.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media