Kommentar

Krav om global handling nå

Ivar Thomsen
Pensjonert fastlege - spesialist i allmennmedisin
Interessekonflikt:  Nei

Det er ikke forenlig med god legeetikk å gå inn for skremsler basert på dårlig dokumentert vitenskap og feilaktige modeller, og skape falsk grobunn for frykt i befolkningen.

Jeg gremmes av legeforeningen som jeg har vært medlem av i snart femti år!

Published: 10.09.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media