Kommentert artikkel
Kommentar

Interessante artikler

Berit Storset
pensjonert lærer
Interessekonflikt:  No

Njål Flem Mælands «Terapitimen» og «Olaf Bulls dikt Metope – lest som terapeutisk samtale» er to artikler som er interessante for enhver som har vært i en av rollene som pasient eller terapeut, ikke bare for medisinsk personell eller studenter. Lest i lys av hverandre, gir de noe i tillegg om faglig og menneskelig åpenhet og utvikling.

Published: 17.09.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media