Overlegen feiring av overlegen jubilant

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk overlegeforening (Of) feirer 60 år i år. På grunn av rådende omstendigheter har større festligheter måttet vente. Men 31. august var ventetiden endelig over, og den store feiringen kunne begynne på Grand Hotel i Oslo.

  JUBILEUMSSTEMNING: Avtroppende leder for Overlegeforeningen, Anne-Karin Rime, og forsvarssjef general Eirik Kristoffersen…
  JUBILEUMSSTEMNING: Avtroppende leder for Overlegeforeningen, Anne-Karin Rime, og forsvarssjef general Eirik Kristoffersen. Foto: Andreas Haslegaard.

  Når man har bursdag, kan man gjøre som man vil. Og hva er vel mer naturlig enn å starte på topp – og så bare fortsette der utover dagen? Høydepunktene kom i alle fall tett denne dagen.

  Jubileumskurset ble formelt åpnet av avtroppende leder for Overlegeforeningen, Anne-Karin Rime. Hun pekte på at selv om foreningens arbeidersoppgaver har vært de samme de siste 60 årene, som administrasjon og oppbygging av sykehusene, sykehuslegenes lønns- og arbeidsforhold og ledelse, så har utviklingen vært enorm i samme periode.

  Innlegg fra forsvarssjefen

  Innlegg fra forsvarssjefen

  Rime overlot scenen til ingen ringere enn forsvarssjef general Eirik Kristoffersen. Han holdt et interessant og spennende innlegg med tittelen «min ledelsesfilosofi». Innlegget tok for seg Kristoffersens oppdragsbaserte lederskapsfilosofi. En filosofi som kretser rundt å løse oppdrag, men ikke detaljstyre hvordan oppdragene løses. Denne filosofien er avhengig av lojale, men ikke lydige, underordnede, som operer under en kodeks av respekt, frihet og mot.

  Høl-i-hue-oppgaver

  Høl-i-hue-oppgaver

  Å bruke tid og ressurser i helsevesenet er riktig og viktig. Derfor var samtalen mellom de to seniorforskerne Kristine Størkersen og Håkon Fyhn, begge ved NTNU Samfunnsforskning, svært interessant. De snakket om behovet for en tillitsrevolusjon. Melodien i samtalen var hvordan Norge er ferd med å utvikle et arbeidsliv med dokumentasjonskrav på hvert minste nivå. Dette gir grobunn for det forskerne kaller «høl-i-hue-oppgaver», oppgaver som ikke gir mening for de som må utføre dem.

  Sykehuset som ble bygget for lite

  Sykehuset som ble bygget for lite

  Siste post på feiringens første dag, var en ekte klassiker i Legeforeningen-sammenheng: Sykehusdebatt.

  Grunnlaget for debatten var en ny rapport fra Agenda Kaupang, bestilt av Overlegeforeningen. Utredningen ser på hvordan Sykehuset Østfold Kalnes ble bygget for lite, til tross for advarsler lenge før byggestart.

  I debattpanelet satt Hanne Gaaserød, økonomidirektør i Helse Sør-Øst, Marius Bjørndalen, tillitsvalgt i Fagforbundet, Sykehuset Østfold Kalnes, Jon Lunde, tidligere foretakstillitsvalgt og styremedlem i Sykehuset Østfold Kalnes, Johannes Eggen, sykehusplanlegger og arkitekt i arkitektkontoret Nordic og Christian Grimsgaard, styremedlem i Of og konserntillitsvalgt ved Helse Sør-Øst.

  En mer utfyllende reportasje fra jubileumskurset blir å lese i en snarlig utgave av bladet Overlegen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media