Kommentert artikkel
Kommentar

Interessante «sebralinjer»

Per Holck
professor emeritus, Institutt for med. basalfag, UiO
Interessekonflikt:  Nei

I Tidsskriftet nr. 141/11 har kollegene Kolnes og Jåtun en kort, men interessant artikkel om såkalte «Sebralinjer» (1). Man får imidlertid inntrykk av at dette er et særskilt fenomen ved osteogenesis imperfecta, og at «kvar av de tverrgåande linjene svarer til ein behandlingsrunde/injeksjon med bifosfanat». Jeg går imidlertid ut fra at hver linje representerer knokkelens epifyseskive på et visst alderstrinn, noe som vel forklarer hvorfor «hyppigare injeksjonar gjev kortare avstand mellom linjene», og undres noe over at linjene «også finnast i epi- og apofysane».

Sklerotiske «avtrykk» av knokkelens vekstsoner kan etter min erfaring skyldes flere årsaker, både fysiske og psykiske (2), noe som hadde vært interessant å få belyst i artikkelen. Linjene har ellers vært kjent under betegnelsen «Harris' linjer» (etter den engelske anatomen Henry Albert Harris (1886-1968)).

Litteratur:

1 Kolnes KV., Jåtun BM. Sebralinjer. Tidsskr Nor Legeforen 2021;141, 11: 1093
2 Holck P. Harris' linjer. Røntgenfunn på et prehistorisk skjelett. Tidsskr Nor Lægeforen 1984; 104, 15: 1028-31

Published: 20.08.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media