Kommentar

Avvent oftest prøvesvar før oppstart av antibiotikabehandling

Ruth Eig
Lege og rådgiver, Antibiotikasenteret for Primærmedisin, Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Nei
Sigurd Høye
Leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin, faglig koordinatior og redaksjonsmedlem i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i Oslo

Vi takker Hartgill, Nodenes og Moi for en god oppsummering av kunnskapsgrunnlaget omkring indikasjon for testing og behandling av genital mykoplasmainfeksjon. Resistensutvikling er dessverre en svært relevant problemstilling i behandlingen av flere infeksjonssykdommer, og genital mykoplasmainfeksjon er et godt eksempel. Artikkelens innhold er i hovedsak i tråd med anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, som nå foreligger i revidert utgave og er ute på åpen høring (1).

Ved påvist uretritt eller cervisitt anbefaler Hartgill og medforfattere antibiotikabehandling uten å vente på prøvesvar. Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å stille diagnosen uretritt eller cervisitt sikkert på allmennpraktikerens kontor, hvor bruken av mikroskop i diagnostikken nå er lite utbredt. Derfor anbefaler retningslinjen at kun menn med akutte plager som dysuri og utflod fra uretra, eller kvinner med symptomer og funn som gir mistanke om akutt bekkeninfeksjon, bør tilbys behandling før prøvesvar foreligger. Mange pasienter kommer med et mer diffust symptombilde uten tydelige funn eller sterke plager. I slike tilfeller bør man avvente prøvesvar for å unngå unødig bruk av antibiotika. Dette gjelder også for oppfølging av partner; kun behandling ved positivt prøvesvar.

Vi vil oppfordre klinikere til å følge de oppdaterte retningslinjene og hvis mulig avvente oppstart av behandling inntil prøvesvar foreligger. En slik strategi vil redusere risikoen for unødvendig antibiotikabehandling og resistensutvikling, uten å gå på bekostning av pasientens utsikt til bedring.

Litteratur:

1. Helsedirektoratet. Antibiotika i primærhelsetjenesten (HØRINGSUTKAST). ihttps://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-primaerhe…

Published: 26.08.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media