Kommentar

Perinatal død og ny teknologi

Hilde Engjom
Overlege, postdoc Folkehelseinstituttet og Haukeland Universitetssykehus
Interessekonflikt:  Nei

Takk til forfatterne for et viktig og spennende arbeid. Jeg savner informasjon om håndtering av alvorlige medfødte misdannelser i datamaterialet. Er disse svangerskapene ekskludert fra analysene? Bedre undersøkelsene for denne gruppen kan bidra til lavere perinatal dødelighet både gjennom bedre overvåking og planlagt behandling, men også ved påvisning av alvorlige misdannelser der kvinnen søker om å avbryte svangerskapet.

Published: 02.07.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media