Kommentar

Økende byråkrati krever ressurser

Trygve Holmøy
Professor
Interessekonflikt:  Nei

Økende byråkrati, inkludert plikten til å rapportere til ulike instanser, krever stadig mer ressurser, ikke minst innen forskningen. Kommersielle sponsorer har store ressurser og kompetanse til å følge opp dette, mens fri ikke-kommersiell forskning blir taperen. Dette gagner ikke pasientene eller forskningen. Kanskje er det vel så relevant å se om kravene til rapportering kan forenkles, som å kritisere forskerne for manglende etterlevelse?

Published: 16.07.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media