Kommentar

Hva med reaksjoner etter covid-19-infeksjon eller vaksine?

Kjetil Retterstøl
Professor, IMB, Det Medisinske Fakultet, UiO og overlege ved Lipidklinikken, OUS
Interessekonflikt:  Nei

Takk for en interessant og aktuell kronikk med en balansert drøfting av fordeler og ulemper knyttet til kardiovaskulær screening av idrettsutøvere. At insidensen av plutselig hjertedød hos unge fotballspillere er forholdsmessig høyere enn antall unge som døde i trafikken er tankevekkende informasjon. Etter å ha lest kronikken sitter jeg igjen med et spørsmål om hvilken betydning andre intermitterende årsaker kan ha? Altså forhold som ikke avdekkes ved screening. For eksempel en gjennomgått infeksjon, vaksinasjon eller lignende. I forhold til den danske fotballspilleren kan man tenke at en eventuell vaksinasjon kanskje burde vært satt i meget god tid før EM, uten at jeg kjenner noen detaljer om hans situasjon. Dette spørsmålet er imidlertid aktuelt å belyse i forhold til sommer-OL som snart skal begynne. Centers for Disease Control and Prevention i USA opplyser om at det er blitt innmeldt mer enn tusen tilfeller av myokarditt eller perikarditt de siste tre månedene i USA etter mRNA covid-19 vaksinering (for eksempel vaksinene fra Pfizer-BioNTech og Moderna) (1). Bør det utvises særlig forsiktighet i forhold til infeksjon og vaksinasjon ved utøvelse av toppidrett?
Litteratur:
1. Centers for Disease Control and Prevention. Myocarditis and Pericarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination.. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.h… (avlest 08.07.2021)

Published: 09.07.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media