Jan Gottwaldt Nærup

Jon Reichelt, Frode Østreng, Kaare Granå Om forfatterne
Artikkel

Pensjonert brigader og lege Jan Gottwaldt Nærup døde 9. mai 2021.

Han ble født i Skoger i Vestfold 25. juni 1924. Sin medisinske embetseksamen tok han i 1953 i Danmark, hvoretter han hadde sykehustjeneste ved Århus Kommunehospital, ved Birgittas sjukehus i Vadstena i Sverige og ved Strinda sykehus i Trondheim. Han drev som allmennpraktiserende lege i Østre Toten, Jessheim, Trondheim og Asker.

Jan hadde forskjellig militærmedisinsk utdanning fra inn- og utland.

I perioden 1956–60 tjenestegjorde han som kaptein i Forsvaret og var sjef for Lett feltsykehus ved Sanitetskompaniet til Brigaden i Sør-Norge. Der fungerte han ofte som brigadelege i denne perioden. Brigadelegen var på denne tiden også den formelle sjefen av sanitetskompaniet til brigaden. Han tjenestegjorde som regimentslege og som lege ved Distriktskommando Trøndelag på slutten av 1960-årene. Fra 1973 til 1984 var han sjef for Hærens sanitet og sjeflege i Hæren med oberst grad, senere endret betegnelse til sanitetsinspektør for Hæren fra 1975 (da med grad oberst 1) og deretter til brigader. I denne tjenestestillingen var han faglig ansvarlig for utviklingen av sanitetstjenesten i felt og for oppsetting, utdanning og øving av mobiliseringshærens mange og ulike sanitetsavdelinger.

I forkant av det norske bidraget til FNs fredsbevarende styrke i Libanon (UNIFIL) i 1978 var Jan i New York og forhandlet med FN på vegne av Norge angående Det norske sanitetskompaniet (Normedcoy) sin organisasjon og innsetting. Norge stilte også med en fagmedisinsk sanitetsstab ved UNIFIL-hovedkvarteret, ledet av en norsk Senior Medical Staff Officer for alle de militære avdelingene i UNIFIL-operasjonen.

Under andre verdenskrig var Jan med i Milorg D13 fra 1943. Han satt i tysk fangenskap på Akershus festning og på Grini i perioden 1944–45.

Han deltok i FNs fredsbevarende styrker i Gaza i 1960 og i Kongo i 1962–63.

Han var formann i Trøndelag medisinske selskap i 1970–71 og i Norsk militærmedisinsk forening i 1973. Jan var innehaver av Deltagermedaljen, Forsvarsmedaljen og Vernedyktighetsmedaljen og er tildelt Italienske Røde Kors Fortjenestmedalje samt UNEF- UNOK- og Kongomedaljen.

Tankene våre går nå til Jan Nærup sin familie, samtidig som vi lyser fred over hans minne.

Takk for en fremragende vakt.

Anbefalte artikler