Jan Gottwaldt Nærup

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pensjonert brigader og lege Jan Gottwaldt Nærup døde 9. mai 2021.

  Han ble født i Skoger i Vestfold 25. juni 1924. Sin medisinske embetseksamen tok han i 1953 i Danmark, hvoretter han hadde sykehustjeneste ved Århus Kommunehospital, ved Birgittas sjukehus i Vadstena i Sverige og ved Strinda sykehus i Trondheim. Han drev som allmennpraktiserende lege i Østre Toten, Jessheim, Trondheim og Asker.

  Jan hadde forskjellig militærmedisinsk utdanning fra inn- og utland.

  I perioden 1956–60 tjenestegjorde han som kaptein i Forsvaret og var sjef for Lett feltsykehus ved Sanitetskompaniet til Brigaden i Sør-Norge. Der fungerte han ofte som brigadelege i denne perioden. Brigadelegen var på denne tiden også den formelle sjefen av sanitetskompaniet til brigaden. Han tjenestegjorde som regimentslege og som lege ved Distriktskommando Trøndelag på slutten av 1960-årene. Fra 1973 til 1984 var han sjef for Hærens sanitet og sjeflege i Hæren med oberst grad, senere endret betegnelse til sanitetsinspektør for Hæren fra 1975 (da med grad oberst 1) og deretter til brigader. I denne tjenestestillingen var han faglig ansvarlig for utviklingen av sanitetstjenesten i felt og for oppsetting, utdanning og øving av mobiliseringshærens mange og ulike sanitetsavdelinger.

  I forkant av det norske bidraget til FNs fredsbevarende styrke i Libanon (UNIFIL) i 1978 var Jan i New York og forhandlet med FN på vegne av Norge angående Det norske sanitetskompaniet (Normedcoy) sin organisasjon og innsetting. Norge stilte også med en fagmedisinsk sanitetsstab ved UNIFIL-hovedkvarteret, ledet av en norsk Senior Medical Staff Officer for alle de militære avdelingene i UNIFIL-operasjonen.

  Under andre verdenskrig var Jan med i Milorg D13 fra 1943. Han satt i tysk fangenskap på Akershus festning og på Grini i perioden 1944–45.

  Han deltok i FNs fredsbevarende styrker i Gaza i 1960 og i Kongo i 1962–63.

  Han var formann i Trøndelag medisinske selskap i 1970–71 og i Norsk militærmedisinsk forening i 1973. Jan var innehaver av Deltagermedaljen, Forsvarsmedaljen og Vernedyktighetsmedaljen og er tildelt Italienske Røde Kors Fortjenestmedalje samt UNEF- UNOK- og Kongomedaljen.

  Tankene våre går nå til Jan Nærup sin familie, samtidig som vi lyser fred over hans minne.

  Takk for en fremragende vakt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media