Kommentar

Publiserte resultater

Jan-Ole Hesselberg
Programsjef
Interessekonflikt:  Ja
Representerer en av utgiverne (Stiftelsen Dam) av den omtalte rapporten.

Veldig fint at du løfter dette viktige temaet. Det kan være verdt å legge til at selv om studiene publiseres i vitenskapelige tidsskrifter og «kan gjenfinnes ved søk i PubMed eller andre forskningsdatabaser», kan rapporteringen likevel være problematisk selektiv. Flere studier viser at planlagte utfallsmål fjernes og nye legges til i stor skala - uten at det redegjøres for det i artiklene. En studie av blant andre Ben Goldacre viser at omfanget er stort, selv i ledende tidsskrifter (1).

Litteratur:

1. Goldacre B, Drysdale H, Dale A et al. COMPare: a prospective cohort study correcting and monitoring 58 misreported trials in real time. Trials 2918; 20. https://doi.org/10.1186/s13063-019-3173-2https://trialsjournal.biomedce…

Published: 29.06.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media