Kommentar

Svar på spørsmål fra John Ludvig Larsen

Anne-Brita Knapskog
Overlege
Interessekonflikt:  Ja
ABK har tidligere vært ansvarlig for utprøvingen av legemiddelstudier i regi av Roche og Boehringer-Ingelheim.
GS sitter i Biogens rådgivende utvalg.
Engedal Knut
seniorforsker
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Selbæk Geir
Forskningsleder
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Øksengård Anne-Rita
Forskningsleder
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Vi takker for tilbakemelding og spørsmålene knyttet til vår artikkel om Alzheimers sykdom i Tidsskriftet.
APOE-ɛ4 er som vi skrev i artikkelen, det hyppigst forekommende risikoallelet for Alzheimers sykdom. Omtrent 15% av befolkningen i Norden har minst ett ApoE-ɛ4 allel (heterozygot) og kun 2% har to alleler (homozygot) (1). De homozygote har en 50 % livstidsrisiko for å utvikle Alzheimers sykdom. Det betyr at halvparten av alle homozygote ikke vil utvikle sykdommen. Hos personer uten symptomer kan APOE genotype derfor ikke brukes til å forutsi utvikling av Alzheimers sykdom. For de APOE-ɛ4 heterozygote er livstidsrisiko mindre, omlag 30%, mens den er om lag 20% for personer uten ɛ4 varianten. Informasjon om APOE genotype gir derfor ikke nok tilleggsinformasjon til at vi bruker den i vår kliniske hverdag.

Når det gjelder boken «The end of Alzheimer’s» av Dale Bredesen er flere av de faktorene han beskriver for Alzheimers sykdom, kjente risikofaktorer for demens. Det foreligger derimot få intervensjonsstudier, og resultatene er ikke konklusive. Det er foreløpig ikke publisert noen randomiserte studier som har testet eller som kan bevise at de intervensjonene som Bredesen foreslår kan forhindre eller reversere kognitiv forverring. For mer informasjon om hans bok, anbefaler vi Joanna Hellmuth sin bokanmeldelse i Lancet Neurology fra 2020 (2).

For en grundigere gjennomgang av hvilke helsefremmende tiltak som kan ha effekt, anbefaler vi WHO- veilederen «Risk reduction of cognitive decline and dementia» fra 2019 (3) og Lancet Commission sin rapport «Dementia prevention, intervention, and care» sist oppdatert i 2020 (4).

Litteratur

1. Kern S, Mehlig K, Kern J, Zetterberg H, Thelle D, Skoog I, et al. The distribution of apolipoprotein E genotype over the adult lifespan and in relation to country of birth. Am J Epidemiol. 2015;181(3):214-7.
2. Md JH. Can we trust The End of Alzheimer's? Lancet neurology. 2020;19(5):389-90.
3. WHO. WHO fact sheet Dementia https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia Lest 10.05.21
4. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, Ames D, Ballard C, Banerjee S, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413-46.

Published: 10.05.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media