Kommentar
Svar fra FHI: Vi er kjent med problemstillingen