Kommentar
Sterke rusmidler: Ja til fortsatt forbud og hjelp