Kommentar

Håp i dine ord

Veronique Poncet
Kunst og håndverkslærer
Interessekonflikt:  Nei

Det ligger så mye håp i disse ord fra en engasjert kirurg! Jeg er sjelden pasient på sykehus og leste av ren nysgjerrighet artikkelen som dukket opp på min Facebook. Jeg kunne ønske at alle legene i landet hadde samme visjon, menneskelighet og mot som synliggjøres gjennom i intervjuet! Da er det håp! Ikke gi opp! Vi er i en tid hvor alt kan forandres.

Published: 10.05.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media