Kommentar

Alzheimers sykdom

John Ludvig Larsen
Pensjonist
Interessekonflikt:  Nei

Oversikten om emnet i Tidsskriftet nr. 7/2021 gir en god, men lite oppmuntrende fremstilling om denne sørgelige sykdommen.

Jeg har imidlertid to spørsmål til artikkelen. Det er ut fra teksten uklart, i hvert fall for undertegnede, hvordan det kan ha seg at genotyping ikke kan brukes på individnivå, men derimot er en brukbar indikator på gruppenivå.

Min neste kommentar gjelder boken "The End of Alzheimers" av Dale E. Bredesen – oversatt til norsk  under tittelen STOPP ALZHEIMER, utgitt i 2020. Forfatteren har et helt annerledes syn på patofysiologi og behandling av tilstanden enn hva som er vanlig i Norge. Boken er solgt i store opplag, også i Norge og har i USA vært omtalt som et monumentalt mesterverk. Det hadde  vært gunstig å få en autoritativ vurdering av boken slik at vi pensjonister bedre kunne informere våre samtidige og meget bekymrede omgangsvenner.

Published: 07.05.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media