Kommentar

Ad omtale av min bok

Helge Waldum
professor
Interessekonflikt:  Nei

Med en viss undring leste jeg omtalen av boken ” “The Influence of the Pharmaceutical Industry on Medicine, as Exemplified by Proton Pump Inhibitors”, som er basert på mer enn 40 års forskning innen feltet.
Bakgrunnen for boken er at jeg tidlig ble klar over at forskning med negative resultater for dominerende farmasøytisk industri var vanskelig å få publisert, men takket være tidsskriftet «Scandinavian Journal of Gastroenterology», fikk vi likevel publisert det meste. Jeg visste at vi stod på fast grunn basert på våre fysiologiske studier. Refuseringen av innsendte manuskript i mange tidsskrift var etter vårt skjønn basert på fagfellevurderinger som enten ga uttrykk for manglende viten, eller åpenbart var betinget i utenomfaglige forhold. I ettertid har det også vist seg at vi har hatt rett i de fleste av disse kontroverser.

Jeg begynte derfor tidlig å samle på disse uttalelsene med tanke på senere bruk, hvilket nå skjedde med publiseringen av boken. I boken tok jeg bevisst med navn på forfattere av kommentarer/svar fra redaksjonene og brukte kopi av originaluttalelsene inkludert fagfellevurderinger selv der den tekniske kvaliteten kunne være noe dårlig. Dette av juridiske grunner.
Jeg sendte min bok til Tidsskriftet og ba om omtale. Etter noen måneder kom så omtalen som var usedvanlig negativt skrevet. Jeg mener at min bok omhandler et meget viktig tema, nemlig legemiddelindustriens innflytelse på publisering av medisinsk forskning og dermed klinisk medisin. Til slutt kan det nevnes at boken er publisert av et velrenommert forlag etter fagfellevurdering av en meget fremtredende britisk forsker/gastroenterolog.

Published: 07.05.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media