Kommentar

Lovgivning som beskytter kommende generasjoner

Tom Kristian Grimsrud
overlege, forsker
Interessekonflikt:  No

Forfatterne Liv Grøtvedt og Ellen Rygh reiser et viktig spørsmål.
I Sverige er det nylig satt i gang en kampanje - "Lover for alle barns framtid" for å endre lovverket slik at det gir bedre beskyttelse mot at barn og unge går inn i avhengighet av nikotin (1).

Litteratur
1) Lagar för alla barns framtid. https://lagarforallabarnsframtid.se/ Lest 24.04.21

Published: 23.04.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media