Kommentar

Eit framifrå tiltak!

Otto Inge Molvær
Pensjonist
Interessekonflikt:  Nei

Nasjonalspråket er del av identiteten vår. Ved sida av flagget er det vårt viktigaste nasjonalsymbol.
Språket må vere plastisk og dynamisk for til ei kvar tid å vere ein tenleg kommunikasjonsreiskap. Derfor er nyord naudsynt for å kunne dekkje endringar i samfunnet. Svært få meistrar eit framandspråk like godt som morsmålet. Omsetjing til norsk vil ofte betre forståinga av emnet.

Published: 23.04.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media