Kommentar

Downs syndrom og vaksine -svar

Maria Belland Olsen
postdoktor
Interessekonflikt:  Nei

Etter hva jeg vet er det ikke publisert noe på sikkerhet eller effektivitet for de ulike vaksinene for mennesker med Downs syndrom. Det er dog ikke vanlig at mennesker med Downs syndrom inkluderes i studier for uttesting av legemidler, så dette er realiteten for de fleste av legemidlene som brukes.

Trisomy 21 Research Society (T21RS) har laget denne siden med informasjon om temaet https://www.t21rs.org/covid_vaccination/. Midt på siden er det lagt ut et videoseminar holdt i forbindelse med verdensdagen for Downs syndrom (21.3). Her oppsummeres mye av det man vet om Downs syndrom og covid-19 i dag. Det vises ikke data på sikkerhet eller effekt av vaksine for mennesker med Downs syndrom, men det fremkommer erfaring fra klinikk i Paris hvor ca 50 mennesker med Downs syndrom har respondert fint på Pfizers mRNA-vaksine.

Published: 10.04.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media