Kommentar
Bør sykehjemsbeboere uten samtykkeevne vaksineres mot covid-19?