Kommentar

Alvorlige nerveskader ved bruk av p-stav

Rasmus Dehli Thorkildsen
Seksjonsoverlege, Seksjon for overekstremitets- og mikrokirurgi
Interessekonflikt:  Nei

Hei, vi undres også over dette. I artikkelen har vi gjengitt den anbefalte plasseringen. Plassering medialt på overarmen er kanskje gunstig fra et kosmetisk perspektiv, men komplikasjonene, når de oppstår, blir desto mer alvorlig med denne plasseringen. Få har anbefalt andre plasseringer, men låret eller bukveggen er nevnt som alternative muligheter.

Published: 28.04.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media