Kommentar

Uheldig stavefeil

Benedicte Paus
Overlege prof. II
Interessekonflikt:  Nei

Diagnosen og dermed også artikkelens tittel er dessverre feilstavet. Den korrekte betegnelsen på sykdommen er facioscapulohumeral muskeldystrofi, der den første delen av ordet selvfølgelig henspeiler på affeksjon av ansiktsmuskulatur. Dette har altså ikke noe med fascier å gjøre. Det er litt uheldig at en stavefeil i dette tilfellet endrer betydningen av ordet og dermed beskrivelsen av sykdommen. Misforståelsen er ganske vanlig, men Tidsskriftet burde ikke ha bidratt til å sementere den.

Published: 20.03.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media