Kommentar

Takk fra ideell sektor for selvmordsforebygging

Nina Danielsen
Daglig Leder, Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging
Interessekonflikt:  Nei

Vi vil gjerne takke for dette faglige innspillet som åpner opp for at debatten omkring selvmordsforebygging må utvides.

Mange pårørende og etterlatte etter selvmord i Norge har lenge visst dette.

Antagelsen om all all suicidalitet hører psykiatrien til er gjennomgående i store deler av samfunnet.

Selvmordsforebygeende arbeid må foregå på mange parallelle plan, og hvis vi begrenser søkelyset vårt på psykiatriske diagnoser vil vi utelukke mange av de som lider.

Vi ser frem til at debatten åpnes opp, i lys av Regjeringens nye nasjonale handlingsplan for selvmordsforebygging, som påpeker nettopp at selvmord må behandles som et folkehelseproblem.

Published: 24.03.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media