Kommentar
Sterkt korrelerte forklaringsvariabler er problematisk