Kommentar

Sterkt korrelerte forklaringsvariabler er problematisk

Halvor Langeland
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

Takk for en spennende artikkel som forsøker å belyse viktige elementer i håndtering av smittsomme sykdommer, her covid. I denne sammenheng er det riktig å også ta med «politisk ukorrekte» variabler om de ansees som viktige for å slå ned smitten. Mange forklaringsvariabler korrelerer, men å ta med ekstremt sterkt (rho>0.9) korrelerte variabler i en multivariabel regresjonsanalyse gir store utfordringer med tolkningen.
Personlig tror jeg det hadde blitt bedre å utelatt innvandrer i den multivariable regresjonsanalysen og heller kommentert etterpå at innvandrer i Oslo er sterkt korrelert med både å være trangbodd og ha lav sosioøkonomisk status, og derfor forklarer hvorfor de er utsatte som gruppe.
Jeg er litt overrasket over at fagfellevurderingen ikke har kommenterte dette?
Det er spesielt viktig å være nøye når man kommer til konklusjoner som kan være potensielt stigmatiserende.

Published: 27.03.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media