Kommentar

Rådata

Ley Muller
Seniorforsker
Interessekonflikt:  Nei

Hei, spennende artikkel - takk. Jeg har et par spørsmål fra et statistisk perspektiv, og som innvandrer selv (på forhånd, beklager språkfeil).
1) Hvor mange smittetilfeller var det i disse bydelene? (Altså ikke per 100 000 innbyggere, men faktisk antall. Jeg lette etter N men kunne ikke finne det).
2) Hva med "model fit" av deres justerte analyse?
3) Har dere testet for multicollinearity? Figur 1A og Figur 1C viser en tett sammenheng mellom innvandrerandel og den avhengige variabelen, og mellom husstandstetthet og den avhengige variabelen. Har dere sørget for at disse to uavhengige variablene ikke er korrelert med hverandre?
4) Appendix 1 var fint, takk. Men det peker på at dere har målt både "confounders", "mediators", og "moderators", og satt alt i en regresjonsanalyse. Appendix 1 viser at dere tenker at innvandrerandel påvirker både sosioøkonomisk status og husstandstetthett - i så fall skal man også ta hensyn til innvandrerandelens unike påvirkning på disse to andre uavhengige variablene.

Published: 26.03.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media