Kommentar
Hvordan følges dette opp i medisinutdanningene?