Kommentar

«Dette står i motsetning til

Oskar Bull-Hansen
Psykoterapeut
Interessekonflikt:  Nei

«Dette står i motsetning til kliniske forsøk med friske voksne, der LSD hovedsakelig er rapportert å gi en behagelig rus (13, 14). Negative ruseffekter ses imidlertid oftere ved høye doser (15, 16). At barn som forgiftes med LSD sannsynligvis eksponeres for høyere doser per kilo kroppsvekt enn voksne, kan være en mulig forklaring på hvorfor flertallet i dette materialet opplevde negative effekter.»

Det er godt dokumentert at opplevelsen under påvirkning av LSD og andre psykedeliske stoffer påvirkes særdeles sterkt av omgivelsene (set and setting). I de kliniske forsøkene forberedes pasientene på opplevelsen og har trygge, kvalifiserte terapeuter til stede. Hvis pasienten hadde vært uforberedt og omringes av bekymrede leger og familiemedlemmer, kan man vel så å si garantere en negativ opplevelse. Selv hos voksne.

Published: 26.02.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media