Ivar Guldvog

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ivar Guldvog døde 30. august 2020, 76 år gammel.

  Han ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1972 og startet tidlig på den kirurgiske løpebanen. Den kirurgiske utdannelsen tok han ved Moss sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. Han ble spesialist i generell kirurgi i 1985 og i gastroenterologisk kirurgi i 1991. I 1992 ble han overlege ved kirurgisk avdeling, Ullevål sykehus, og var senere ansatt ved Rigshospitalet i København, der han tok videreutdannelse i bryst- og endokrinkirurgi.

  Ivar var innovativ og forsket innen gastroenterologi. I 1981 forsvarte han sin medisinske doktorgrad Gastric noid and pepsin secretion. The role of vagal innervation. Han hadde også en stor vitenskapelig produksjon.

  Ivar kom til Sykehuset Telemark fra København i 1999. Her ble han leder av seksjon for bryst- og endokrinkirurgi. Fremsynt utviklet han seksjonen til en moderne og velfungerende avdeling. Han innførte de mest moderne kirurgiske behandlingsmetoder for brystkreft, og var blant de første som utførte brystbevarende operasjon og brukte lymfoscintigrafi for påvisning av vaktpostlymfeknuter. Ivar var dessuten sterkt opptatt av kirurgisk behandling av tyreoidealidelser og kunne gi også disse pasientene den beste behandlingen.

  Etter hvert ble han spesielt opptatt av pasienter med Hashimotos tyreoiditt. Dette er pasienter med til dels invalidiserende symptomer, hvorav 85–90 % er kvinner. Han behandlet disse pasientene med total tyreoidektomi, med gode resultater, og utførte en prospektiv undersøkelse i samarbeid med flere kollegaer. Dette utkrystalliserte seg i en artikkel i mars 2019 i Annals of Internal Medicine, et av USAs topp fem medisinske tidsskrifter.

  Ivar var også en meget habil sanger. Han tok eksamen ved Norges musikkhøgskole og hadde debutkonsert i 1972. Han har hatt tallrike private og offentlige opptredener med Oslo Domkor og som barytonsolist.

  Flere år av oppveksten hadde han i Danmark, og han var spesielt glad i dette landet. Han skaffet seg derfor en leilighet midt i København, hvor han tilbrakte alle sommerferier sammen med sin danske ektefelle.

  Til tross for kronisk sykdom gjennom flere år var han i full jobb inntil han ble pensjonist. Ivar var sterkt opptatt av sine pasienter, som han fulgte opp på en samvittighetsfull måte. Det siste året Ivar levde, var han meget syk og ble pleiet av sin ektefelle helt fram til få dager før han døde. Han etterlater seg ektefelle og fire sønner.

  Vi lyser fred over Ivars minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media