Kommentert artikkel
Kommentar

Usynlig stillhet

Krister Moström
Fastlege/Overlege
Interessekonflikt:  Nei

Takk for veldig fin artikkel! Det var mye her som ga behagelig gjenklang, ikke minst hvilken kunst det er å utøve hensiktsmessig stillhet og hva det krever av «fingerspitzgefühl». Gjennom mange år som fastlege, og etter å ha jobbet noen år med unge mennesker med rusmiddelproblemer, vil jeg tilsvarende bekrefte at jeg kjenner meg igjen i at stillhet i aller høyeste grad kan være tidsbesparende, samtidig som det krever tålmodighet, trygghet, yrkesstolthet og disiplin av legen/terapeuten.

Det hadde vært interessant å snakke mer om betydningen av tilstedeværelse, blikkontakt og annen non-verbal kommunikasjon sammen med stillhet. Ikke minst hadde det vært interessant med noen refleksjoner rundt hvordan dagens smittevernhensyn – som har gjort det nødvendig å gjennomføre mange konsultasjoner per telefon, der lege og pasient er «usynlige» for hverandre – påvirker effekten/konsekvensen av stillhet.

Published: 20.01.2021
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media