Kommentar
Mulig forklaring på rekruttene prøvesvar