Kommentar

Vi takker K. Berge og

Guri Grimnes
overlege/førsteamanuensis
Interessekonflikt:  Nei

Vi takker K. Berge og medforfattere for interesse og engasjement i vår kasuistikk. Kommentaren illustrerer viktigheten av tverrfaglig samarbeid rundt pasienter med kompliserte problemstillinger.

Published: 04.12.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media