Kommentar
Svar til Slåtsve og medarbeidere om prevalens av diabetes