Kommentar

Spekulasjoner om cannabis og farlighet?

Bjørn Dahl
Pensjonist
Interessekonflikt:  Nei

Jørgen G. Bramnes og Anne Line Bretteville-Jensen skriver om cannabis i Tidsskriftet, 18. utgave, 15/12 2020 (1). Allerede i overskriften forstår den våkne leser at dette er spekulasjoner: «Cannabis – farligere enn vi trodde?». Problemet med artikkelen er at selv om den våkne leser kan finne den interessant eller irriterende, alt ettersom, så finnes det andre som tar artikkelen som en bekreftelse på at cannabis er «farligere enn vi trodde».

Det minste problemet er hvordan informasjonen er innhentet, verre er det med tolkningen. Avhengighet er for eksempel ikke et parameter for farlighet. Mennesker gjør seg avhengig av de rareste ting, helt bevisst. Vaner er knyttet til avhengighet. Vi liker å ha vaner, gode vaner. Hvis man ikke opplever et vanemessig forhold til cannabis som problematisk, er det som regel heller ikke problematisk. Man har ikke klart å påvise helseskader som på noen måte kan sammenligne cannabis med alkohol og tobakk; derfor blir overskriften og til dels innholdet spekulativt.

Det nevnes ingen dokumenterte skadevirkninger i artikkelen; alt handler om avhengighet. Dette er kanskje et arbeidsuhell, men oppleves som manipulerende. Hvor mange blir for eksempel avhengige av kaffe, og hvor farlig er det?

Litteratur:

1.Bramnes JG og Bretteville-Jensen AL. Cannabis – farligere enn vi trodde? Tidsskr Nor Legeforen 2020:140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0801

Publisert: 17.12.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media