Kommentar
Flere behandlingsalternativer bør nevnes