Kommentar

Feil og utelatelser?

Pål Gjerden
Overlege
Interessekonflikt:  Nei
Lars Slørdal
Professor
NTNU

Til tross for den noe irettesettende formen, oppfatter vi fortrinnsvis Alv A. Dahls kommentarer til vårt essay som utfyllende. Vi synes dessuten at kommentarene er i overkant kategoriske:

Dahl synes å mene at DSM ikke har en biologisk tilnærming til psykiske lidelser, men siterer DSM-manualer om patofysiologiske prosesser. Patofysiologi er biologi. I essayet skriver vi at Rosenhan aldri publiserte noe mer om dette temaet. Dahl har rett i at Rosenhan i ettertid forsvarte Science-artikkelen, men han forsket ikke - eller hva han nå gjorde eller ikke gjorde - mer med dette som tema. Vår omtale av Spitzer vektlegger at han var en av Rosenhans kritikere. Og vi er godt kjent med "forsøk 2".

Published: 14.12.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media