Kommentar

Takk for en lærerik artikkel

Elisabeth Stura
Spesialist i allmennmedisin, Fromreide legesenter
Interessekonflikt:  Nei

Takk for en lærerik artikkel.

Forfatterne trekker frem zoledronsyre som foretrukket behandling etter hoftebrudd, men jeg savner et perspektiv om medikamentkostnad utenfor sykehus. Det er vel fortsatt ikke anledning til å gi zoledronsyre på blå resept, med mindre riktig administrert alendronsyre har gitt uakseptable bivirkninger? Noen pasienter får diagnose og første infusjon zoledronsyre på sykehuset med anbefaling om dette videre, men uten å bli informert om at dette er ganske kostbart uten blå resept. Hvor mye bedre er zoledronsyre enn bisfosfonat? Og bør man heller måle P1NP enn å ta beintetthetsmåling som forløpskontroll?

Published: 26.11.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media