Kommentar

Interessant artikkel

Bente Brannsether
Overlege i Pediatri
Interessekonflikt:  Nei

Takk for veldig interessant artikkel som jeg umiddelbart er enig i. Barnevekststudien i regi av FHI (1, 2) viser nettopp slike tendenser. Overvekt hos barn er ujevnt fordelt, dels geografisk, men henger også sammen foreldres inntekt og utdanningsnivå. Vi hører det samme fra andre arenaer, som for eksempel skole: Noen barn har rammebetingelser som gir dem et betydelig bedre utgangspunkt. Rammebetingelsene har stor betydning for hvordan det går med barnet senere. Det gjelder også helsemessige forhold.

Litteratur:

1. Biehl AKCM, Hovengen R, Grøholt E-K, Hjelmesæth J, Strand BH, Meyer HE. Parental marital status and childhood overweight and obesity in Norway: a nationally representative cross-sectional study. BMJ Open 2014;4(6):8.
2. Biehl AKCM, Hovengen R, Grøholt E-K, Hjelmesæth J, Strand BH, Meyer HE. Adiposity among children in Norway by urbanity and maternal education: a nationally representative study. BMC Public Health 2013;13:8.

Published: 16.11.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media