Kommentar

Svar til Herland

Christine Hanssen Rinaldo
Seniorforsker i virologi
Interessekonflikt:  Nei
Stian Henriksen
ph.d.-student i virologi
Universitetssykehuset Nord-Norge
Øyvind Trydal
Lege i spesialisering i mikrobiologi
Universitetssykehuset Nord-Norge
Garth D Tylden
Spesialist i medisinsk mikrobiologi
Universitetssykehuset Nord-Norge

Vi takker Herland for kommentaren til artikkelen Antistoffrespons hos en familie med covid-19, som gir oss mulighet til å oppklare betydningen av syklusterskel (cycle threshold, CT) ved polymerasekjedereaksjon (PCR).

Ved PCR er antall sykluser som kjøres avhengig av PCR-test, prøvemateriale og instrumentering. Vi benytter en SARS-CoV-2-spesifikk semikvantitativ PCR-test der alle prøvene blir kjørt i 40 sykluser før resultatene blir avlest. CT-verdi viser til den syklusen hvor man først påviser et signal som er signifikant høyere enn bakgrunnsstøy og verdien er omvendt proporsjonal med mengde virus-RNA i prøven.

Siden sensitiviteten til PCR-test øker med økt antall sykluser, øker også risiko for falske positive signaler. For å avdekke dette blir alle prøver analysert i duplikat og prøver med avvikende resultater kjøres på nytt. Alle prøver med CT-verdi over 37 svares inkonklusiv og det bes om nye prøver.

Funn av høy CT-verdi skyldes vanligvis at prøven er tatt svært tidlig eller sent i sykdomsforløpet. Det er riktig at en høy CT-verdi i prøver fra øvre luftvei tyder på at pasienten er lite smitteførende, men hvis prøven er tatt tidlig i forløpet kan virusmengde i pasienten være økende. I tillegg kan høy CT-verdi skyldes dårlig prøvekvalitet på grunn av prøvetakingsteknikk eller lang transportvei, eller at infeksjonsfokuset er anatomisk forskjellig fra prøvetakingsstedet. Prøver med høy CT-verdi bør derfor tolkes på bakgrunn av kliniske opplysninger. Alle positive prøver svares ut av lege.

For vår kasuistikk sammenfalt positive PCR-resultater med kliniske opplysninger og kunne senere bekreftes med serologiske tester. Påvisning av virus-RNA som ga CT-verdi på 18,6 hos mor og 19,38 hos far indikerte høy virusmengde i prøvemateriale, mens en CT-verdi på 28,56 hos datter indikerte middels virusmengde.

Published: 21.10.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media