Kommentar

Psykiater

Liliana Lauvsnes
overlege i psykiatri
Interessekonflikt:  Nei

Det er bra og viktig at artikkelen tør sette lys på lovens svakheter her. Jeg savner å lese om andres kliniske erfaringer på dette området. Hvordan har lovendringene påvirket våre måter å vurdere den akutte pasienten som trenger tvangsinnleggelse, på?

Published: 21.10.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media