Kommentar
Forhindrer tvangsinnleggelse gjentatte selvmordsforsøk?