Kommentar

Vi må ikke glemme

Martine Rostadmo
Publiseringsredaktør
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Torben Wisborg for en betimelig påminnelse om Øverlands dikt.
Det gir meg gåsehud og det skremmer meg at vi sover og tilsynelatende allerede har glemt. Vi, som i kjølvannet av annen verdenskrig var blant de første til å ratifisere flyktningkonvensjonen. Til å begynne med gjaldt den bare europeere som hadde flyktet før 1951 – kanskje var det talende? For det er visst bare når uretten rammer oss selv vi ikke tåler den.

Published: 24.09.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media