Kommentar
Vi foreslår «anfallsforebyggende epilepsimedisin»