Kommentar
Hvorfor har lungemedisinsk avdeling behov for mottaksleger?