Kommentar

Europas fremtid

Martine Rostadmo
Publiseringsredaktør
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Margit Steinholt for hyggelige ord!
Den politiske utviklingen i Europa skremmer meg. Ordskiftet er så kaldt og kynisk. Det er mange flyktninger i verden som har det enda verre enn de som er på Lesvos, men Moria er nå en gang innenfor Europas grenser. Det innebærer at vi står ovenfor et verdivalg. Nå er Dublin-avtalen oppe til debatt, og jeg håper inderlig at Norge og Europa velger en linje som ivaretar menneskeverdet. Vi kan ikke se den annen vei når mennesker lever under inhumane betingelser og barn lever under kummerlige forhold og ikke får nødvendig helsehjelp.

Published: 24.09.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media