Kommentar

For en fantastisk god leder!

Steinholt Margit
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

For en fantastisk god leder! Det er ikke til å tru at det er nødvendig å skrive den, men den politiske utviklinga i Norge og flertallet av de europeiske landene gjør den nødvendig.

Takk til redaktøren! Teksten hennes deles flittig på sosiale medier.

Published: 20.09.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media