Kommentar

Nøytrofiles morfologi ved covid-19 infeksjon

Carl-Fredrik Bassøe
Daglig leder EkviMed AS
Interessekonflikt:  Nei

Inger Anne Tveit og Hege Zaar Nielsen viser interessante morfologiske funn hos neutrofile fra pasienter med covid-19 infeksjon. De tolker «en blå utposning fra cytoplasma» som uttrykk for «nøytrofile ekstracellulære feller» som er nettverk av tråder med kjerneholdig kromatin og proteiner. Det er en naturlig tolkning.

Et alternativ er at det foreligger en lang utposing av cytoplasma som ikke inneholder granula. I så fall kan blåfargen skyldes frigjøring av granula med eller uten innhold (degranulering). Hvis det er tilfelle, skulle cellene ha mindre peroksidase og mindre sidespredning av lys. Har Tveit og Nielsen sett forskyvning av den nøytrofile populasjonen mot venstre i cytogrammet?

Det er tidligere observert nedsatt funksjon av neutrofile ved Influensa A virus infeksjoner. Er dette undersøkt hos COVID-19 pasientene?

Litteratur:

1. Tveit A og Nielsen HZ. Morfologisk unormale nøytrofile granulocytter ved covid-19. Tidsskr Nor Legeforen 2020
doi: 10.4045/tidsskr.20.0484

Published: 30.08.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media