Kommentar
Nøytrofiles morfologi ved covid-19 infeksjon