Kommentar

Nedgang

Karl Olaf Sundfør
Regionsansvarlig Rio Vest Norge
Interessekonflikt:  Nei

RIO og Mental helse Rogaland hadde flere henvendelser fra mennesker som ikke tok kontakt med helsevesenet på grunn av av redsel for smitte. Samtidig opplevde vi også at mange ikke tok kontakt fordi de ikke ville være til bry. Dette skyldtes, ut fra det vi hørte, at signalene fra helsevesenet var at de ikke skulle kontaktes visst det ikke var spørsmål om liv og helse. Flere pårørende uttalte det samme. Vårt inntrykk var også at psykisk helse og rus var der det først ble lukket ned og redusert bemanning da de ansatte ble satt i beredskap.
Når tallene fra hele landet er klare frykter vi at vi vil vi se en økning i både overdosedødsfall og selvmord, og at vi vil få en oppblomstring av mennesker som har vært og er redd for å ta kontakt med helsevesenet for å få hjelp med spørsmål knyttet til psykisk helse og rus.

Published: 19.08.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media