Kommentar

Hva med parforholdet?

Johanne Sundby
professor, UIO
Interessekonflikt:  Nei

Interessant artikkel. Jeg er gynekolog med demografi og samfunnsmedisin i fagfeltet. Jeg har tidligere forsket en god del på ufrivillig barnløshet. Jeg lurer mye på hva som er de viktige drivkreftene som fører til barn eller ikke barn. I mange sammenhenger der man skal ta stilling til barn eller ikke, er etter min erfaring forholdet til partneren viktig. Hvis ikke partneren er med på det, utsetter man beslutningene. Er det slik at folk lever i mindre stabile parforhold, seinere oppstartede parforhold, eller flere påfølgende parforhold nå? Er det forskjeller mellom kvinners og menns ønske om barn, og fruktbarheten i nye forhold, der en partner har barn fra før?

Published: 21.08.2020
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media